Kontakt

W sprawach organizacyjnych:

tbszczecinek@gmail.com

tel. 667 646 640

W sprawach technicznych:

biuro@herkules.org.pl

tel. 691 116 224