Main Page

Uwaga!!!  Dystans, w którym weźmiesz udział, określisz w biurze zawodów wpisując na karcie startowej.


Termin i miejsce:

  • Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 08.06.2019 r.
  • Marsz Nordic Walking start godzina 11:00.
  • Biegi start godzina: 12:00.
  • Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.

Zasady uczestnictwa:

  1. W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
  2. Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
  3. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
  4. Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
W dniu zawodów, tj. w sobotę 08.06.2019 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.
Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

  • Nordic Walking - od 10:00 do 11:00,
  • Biegi – od 10:00 do 11:30.